KSRPD ประเทศเกาหลีใต้ รับสมัครเยาวชนพิการ อายุระหว่าง 18-34 ปี เป็นตัวแทนประเทศไทย

องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) ประเทศเกาหลีใต้ รับสมัครเยาวชนพิการ อายุระหว่าง 18-34 ปี เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ “ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2559” (2016 Global Challenges of Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบ

 

Visitors: 97,652