ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม อาม้าเอ็ง แซ่กัง อายุ 101 ปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะร่วมฟังสวดพระอภิธรรม อาม้าเอ็ง แซ่กัง อายุ 101 ปี ซึ่งเป็นมารดานางมยุรี ผิวสุวรรณ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก. ณ สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี  อ.เมือง จ.จันทบุรี

Visitors: 97,881