ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 – 37 ต่อ 913, 205, 107
DOWNLOAD หลักเกณฑ์ 
DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ 

Visitors: 97,653