ร่วมสมทบทุน "โครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ"

           เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย 18 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับอนาคตของเด็กพิการไทยมาอย่างสม่ำเสมอ มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ "โครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ" เพื่อเชิญชวนองค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตกุศลต้องการช่วยเหลือเด็กพิการ ร่วมกันสมทบทุนเพื่อหารถเข็นนั่ง (วีลแชร์) มอบให้แก่เด็กพิการทั่วประเทศ

โดยสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ตามเอกสารแนบ

 

Visitors: 97,898