ร่วมกิจกรรม “โบกี้ 99 ” วิ่งเพื่อสุขภาพ

วันที่ 3 พฤษภาคม ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายศุภชีพ  ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพี่น้องคนพิการกว่า 3 พันคน ร่วมกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายเดิน-วิ่งเพื่อหลักประกันสุขภาพ “วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” (Bogie 99 Running Challenge: UC Station)โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอันดีให้ผู้บริหาร บุคลากรของ สปสช. และเครือข่ายภาคีด้านหลักประกันสุขภาพ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย

 

ข้อมูลภาพและข่าว : มติชนออนไลน์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

Visitors: 97,882