เครือข่ายคนพิการผู้เดือดร้อนเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เข้ายื่่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายคนพิการผู้เดือดร้อนเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมตัวกันยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการต่อสัญญาสลากให้แก่บุคคลและสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ซึ่งคุณสมบัติและเงื่อนไขหลายประการไม่เป็นธรรมและสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลและสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ

  1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 28 เมษายน 2559
  2. กรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกประกาศใหม่ ขอให้ผู้แทนองค์กรคนพิการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือมีการสำรวจความคิดเห็นจากคนพิการทั่วไป
  3. ขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคืนการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการที่ถูกตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม
Visitors: 97,801