ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

Visitors: 102,319