โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

"โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ" 


ท่านสามารถอ่านละเอียดได้ตามเอกสารที่แนมมานี้และโหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน
สนใจติดต่อคุณ ศิริรัช ไชยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานองค์กรส่วนภูมิภาค
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
255 อาคาร ศพอ. ห้อง 6 -8 ชั้น 3 
ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-5349, 091-563-4966 โทรสาร. 02-354-5349

 

Visitors: 102,320