'ป่อเต็กตึ๊ง' มอบรถสามล้อโยก-รถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 จำนวน 100 คัน มูลค่า 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนอาชีพการผลิตรถสำหรับคนพิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


วันนี้ (1 ก.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีมอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบฯ และคุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสนับสนุนรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 นี้ จำนวน 100 คัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท

โดยในปี 2559 นี้ มีผู้พิการขอรับการอนุเคราะห์รถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน  2. จังหวัดนครสวรรค์ มอบรถสามล้อโยก จำนวน 2 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 18 คัน 3. จังหวัดนนทบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน 5. จังหวัดสุพรรณบุรี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 4 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 16 คัน 6. จังหวัดปัตตานี มอบรถสามล้อโยก จำนวน 10 คัน รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน รวมมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 100 คัน  

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : http://www.thairath.co.th/content/652482