ร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัวมิวสิควีดิโอเพลง “กำลังใจ” ของ พม.

    เมื่อวันที่  21 ก.ค.59 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายศุภชีพ  ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวมิวสิควีดิโอเพลง "กำลังใจ” ซึ่งบทเพลงดังกล่าวขับร้องโดยศิลปินจากโครงการ From Street to Stars หรือ S2S มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกคน โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตัวแทนศิลปิน S2S และคุณฤทธิพร อินสว่าง เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง "กำลังใจ” เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

     พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ 3 ค่ายเพลงดัง ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการ From Street to Stars หรือ S2S เพื่อพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะทั่วประเทศ มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ซึ่งนักร้องนักดนตรีตาบอด ที่ถูกคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านการร้องเพลง สามารถแสดงผลงานออกสู่สาธารณะ เช่น การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และศิลปินชื่อดัง รวมถึงการบันทึกเสียงเพลงประกอบละคร และจะมีการออกแผ่นเสียง ด้วย ทั้งนี้ สำหรับมิวสิควีดิโอเพลง "กำลังใจ” ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบทเพลง คือ คุณฤทธิพร อินสว่าง เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการขับร้องจากนักร้อง S2S และผู้บริหารกระทรวง พม. ซึ่งได้มีการเปิดตัวบทเพลงในวันนี้ นับเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่พร้อมจะให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ แก่คนพิการและทุกคน รวมถึงผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

      พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ดำเนินการสร้างระบบสวัสดิการและหลักประกันให้มีความมั่นคงในชีวิต อาทิ การจัดหาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านประชารัฐ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบ คนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น

    "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

 

ขอบคุณข้อมูลข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

Visitors: 97,588