ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ด้วยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

จึงขอประชาสัมพันธ์องค์กรสมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยหรือองค์กรทั่วไปที่มีสิทธิ์ หากมีความสนใจ ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ทั้งระบบปกติและระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ขอให้องค์การดำเนินการจัดทำโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำเสนอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงฯ  http://www.m-society.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2659 6370 โทรสาร. 0 2282 8455

 

ดูเอกสารแนบ : หลักเกณฑ์ และ แบบเสนอโครงการ

Visitors: 97,646