โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 3

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนเครือข่าย สมาคมและชมรมคนพิการ จากภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัด หนองคาย ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ภาคใต้ประกอบด้วย พัทลุง ปัตตานี ภูเก็ต  ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัด ลพบุรี อ่างทอง นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 76 คน โดยได้รับการสนับสนุนกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 97,794