โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 1

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนเครือข่าย สมาคมและชมรมคนพิการ จากภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ ภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ภาคใต้ประกอบด้วย ชุมพร ภูเก็ต ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัด ตราด ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ประจวบฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 72 คน โดยได้รับการสนับสนุนกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 98,041