โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Visitors: 91,886