มอบรถโยก จำนวน 2 คันให้แก่คนพิการในพื้นที่ทุ่นระเบิด

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ได้มอบรถโยก จำนวน 2 คันให้แก่คนพิการในพื้นที่ทุ่นระเบิด ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

Visitors: 97,792