รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) แก่นักเรียนพิการ จำนวน 200 คัน ในโครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเห