มอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) ให้สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มูลนิธิคนพิการไทย ได้มอบรถให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี จำนวน 5 คัน ในโครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย 

Visitors: 97,588