ขอเชิญชวนคนพิการขาขาดมารับบริการขาเทียมฟรี ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 11-26 กันยายน 2559

ขอเชิญชวนคนพิการขาขาดมารับบริการขาเทียมฟรี

ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 11-26 กันยายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 063-6430610-2

  เอกสารขอความร่วมมือเร่งรัดการรณรงค์และจัดบริการขาขาดได้รับบริการ
ครบถ้วนร้อยละ 100  ดาวน์โหลด  

Visitors: 97,646