มอบรถเข็นเด็กพิการ จำนวน 21 คัน ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล โดย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ (เหรัญญิกฯ) นายไชยา มูลสาร (กรรมการ) คุณทิพวรรณ ยะภักดี (รองผู้จัดการฯ) เป็นตัวแทนมอบรถเข็นเด็กพิการ จำนวน 21 คัน ให้กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรี ในโครงการล้อเลื่อนเพื่อเด็กพิการ เนื่องในโอกาสพิเศษ ครบรอบ 15 ปี มูลนิธิคนพิการไทย

Visitors: 97,586