ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) จำนวน 100 คัน ให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

วันที่ 19 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบให้ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) จำนวน 100 คัน ให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) เพื่อนำไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ เด็ก คนพิการ สตรี – สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สุขภาพไม่แข็งแรง ที่มาร่วมลงนามถวายอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการดังกล่าวด้วย

Visitors: 97,653