มอบรถเข็นสำหรับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกฯ นายโสฬส ประสงค์ศิลป์ กรรมการฯ และ นางสาวทิพวรรณ ยะภักดี รองผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันมอบรถเข็นสำหรับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

Visitors: 97,588