ร่วมมอบรถเข็นและสามล้อโยกแก่เด็กพิการในประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายศุภชีพ ดิษเทศ กรรมการมูลนิธิศูนย์มนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (Wheelchairs And Friendship Center of Asia (Thailand) :WAFCAT) ได้ร่วมมอบรถเข็นและสามล้อโยกแก่เด็กพิการในประเทศไทย จำนวน 86 คัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิ WAFCAT เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ด้วยการจัดหารถเข็นที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้แก่เด็กพิการ โดยได้รับสนับสนุนเงินทุนหลักจากศูนย์ WAFCA ญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสโมสรโรตารี ฮาโคดาเตะ กองทุนมาซาโอก้า และบริษัทในกลุ่มเด็นโซ่ประเทศไทย ซึ่งรถเข็นและสามล้อโยกจำนวน 86 คันที่ทำการรับมอบในวันนี้ จะส่งมอบให้แก่เด็กพิการ 14 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อให้เด็กพิการไทยมีอิสระในการเคลื่อนไหว ลดการพึ่งพิงผู้อื่น มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคต ทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ

 

Visitors: 97,645