ให้บริการซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ที่ให้บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2559 คลีนิกมนุษย์ล้อ  มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ได้เปิดให้บริการซ่อมบำรุงรถวีลแชร์ที่ให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ เด็ก คนพิการ สตรี – สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สุขภาพไม่แข็งแรง ที่มาเข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง