เข้ามอบกระเช้าอวยพร นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมทั้ง นายวิเชียร  หัสถาดล อุปนายกสมาคมคนพิการฯ และ รองประธานมูลนิธิฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพร นางนภา  เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 97,645