เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 97,792