เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมทั้ง นายวิเชียร  หัสถาดล อุปนายกสมาคมคนพิการฯ และ รองประธานมูลนิธิฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพร นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  เนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 102,319