เข้ามอบกระเช้าอวยพร พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมทั้ง นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริหารสมาคมคนพิการฯ และ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพร พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร  เนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 97,652