เข้ามอบกระเช้าอวยพรและขอพร หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย เข้ามอบกระเช้าอวยพรและขอพร หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันปีใหม่ 2560

Visitors: 102,319