ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมทั้ง นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ กรรมการบริหารสมาคมคนพิการฯ และ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)  เรื่องการผลิตรถวีลแชร์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป