โครงการ สมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และแสดงปาฐกถา ในงานโครงการ สมัชชาคนพิการแห่งชาติ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  “การส่งเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการ” สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 97,805