ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชีพ ดิษเทศ ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยชุดใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เลือก นายศุภชีพ ดิษเทศ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล  ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ 

Visitors: 102,320