คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลได้จัดกิจกรรม "คลีนิคมนุษย์ล้อ" ให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก รวมทั้งให้คำปรีกษาแนะนำการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559  “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

Visitors: 97,646