ขอขอบพระคุณบริษัท Cargill ที่ได้บริจาคและร่วมประกอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ [24/02/2560]

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ขอขอบพระคุณบริษัท Cargill ประเทศไทย ที่ได้บริจาคและร่วมประกอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ

Visitors: 102,319