โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการ เข้าเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการ เข้าเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีหลากหลายหลักสูตร ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อเรียนจบแล้วทางโรงเรียนจะช่วยจัดหางานให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
หลักสูตรที่เปิดสอน อิเล็กทรอนิกส์(2 ปี) การพัฒนาระบบสารสนเทศ(2 ปี) คอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ(2 ปี) เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์(2 ปี)การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1 – ม.3) สำหรับผู้หญิงพิการขาดโอกาส(2 ปีหรือตามความสามารถ) ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางด้านแขนขาลำตัว ชายและหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี เรียนวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.20 – 16.40 หยุดวันอาทิตย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หรือ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ โทร ( 038 ) 716247 – 9 ต่อ 6101 – 4 ; 6308