รับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560 (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560" (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข่าว พก.

Visitors: 97,652