ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล ณ โรงเรียนป่าสักปางไม้

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย  พร้อมทั้งกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  พี่น้องคนพิการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศล ณ โรงเรียนป่าสักปางไม้ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Visitors: 97,646