ร่วมเเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนพิการไทยพร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

 

Visitors: 97,588