ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

สัมมนา กกต. ระดมความคิดพัฒนาหน่วยเลือกตั้ง รองรับความต้องการคนพิการ -ผู้สูงอายุ หวังเปิดโอกาสให้ได้ใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ เตรียมจัดทำคู่มือหน่วยเลือกตั้งโลก ด้านตัวแทนหน่วยงาน ผู้พิการ พอใจแนวทางการอำนวยความสะดวกใช้สิทธิ์โดยไม่เลือกปฏิบัติ
       
       วันนี้ (3พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมจัดที่เลือกตั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เปิดการสัมมนา และมีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสรุปข้อหารือ ในการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานสากล เพราะการจัดเลือกตั้งไม่ใช่เพียงแค่ให้สำเร็จและได้ผลการเลือกตั้ง แต่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้ดี ซึ่งหมายถึงการใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพ ไม่มีการทุจริต ได้คะแนนที่สุจริต ทุกคะแนนที่ประชาชนมาใช้สิทธิจะต้องมากจากการคิด ไตร่ตรอง และรู้จริง โดยเฉพาะคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จะต้องได้รับการอำนวยความสะดวก เพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางร่างกาย มาเป็นอุปสรรค และในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเปิดให้ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วย และอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง นอกจากนี้จะมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งพิเศษ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และในอีก 4 จังหวัด คือ ชลบุรี อยุธยา นครพนม และสงขลา
       
       ทั้งนี้ในการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ในแบบประเมินที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อม ซึ่งได้มีตัวแทนหน่วยงานต่างแสดงความคิดเห็น เพื่อให้รูปแบบของหน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้พิการ มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง เช่น การกำหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของการเลือกตั้ง การจัดหน่วยที่มีการกำหนดขนาดความสูงของหน่วยและคูหาเลือกตั้ง รวมทั้งการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นตรงกันให้ตัดเรื่องการกำหนดว่าจะต้องมีห้องน้ำในรัศมี 200 เมตร การสร้างทางลาดชันหรือลิฟท์ ซึ่ง กกต.จะพยายามหาสถานที่เหมาะสมที่สุดและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทดแทนความจำกัดตามกายภาพของสถานที่จัดเลือกตั้ง โดยหลังจากนี้จะยังเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นได้ก่อนที่จะมีการรวบรวม เพื่อจัดทำเป็นคู่มือภาษาไทยที่จะแจกให้กับกรรมการประจำหน่วย 1 ล้านคนทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินการตามคู่มือ รวมทั้งจะแปลคู่มือเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศไทย และเป็นต้นแบบการเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทั่วโลก
       
       นายสมชัย แถลงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นว่า กกต.จะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคม ที่ไม่ควรมีอุปสรรคต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่ง กกต.เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานคืออำนวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิ์ ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง และการใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพ โดยสิ่งที่ได้ดำเนินการในวันนี้ ไม่ต้องการให้เป็นเพียงเอกสารหรือคู่มือ แต่อยากทำให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะต้องทำความเข้าใจและเตรียมสถานที่ให้พร้อม ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริง น่าจะทำได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีข้อจำกัดในบางเรื่องทางด้านภูมิศาสตร์ แต่ กกต.ก็จะดำเนินการให้ทุกคนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ต้องได้ใช้สิทธิ์
       
       ด้านนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวว่าผู้พิการทุกประเภทต้องขอขอบคุณ กกต.และอัลเฟรล ที่เห็นความสำคัญและให้สิทธิ์กับคนพิการ แต่หลังจากนี้จะติดตามดูว่า สิ่งที่ได้ดำเนินการไปจะสามารถนำไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ส่วนตัวอยากเห็นคนพิการออกมาใช้สิทธิ์ หลังจากที่คนพิการได้มีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบให้เอื้อต่อการออกมาใช้สิทธิ์ แม้จะยอมรับว่าครั้งแรกอาจจะไม่สมบูรณ์มากนัก
       
       ขณะที่นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และนางสาวปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล จากสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสและเห็นว่าการจัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการใช้สิทธิ์โดยไม่เลือกปฏิบัติ 


ขอบคุณภาพและข่าว : ผู้จัดการ online

Visitors: 97,653