ร่วมประชุม 2017 Hong Kong conference Workability International and Workability Asia

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศและประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุม 2017 Hong Kong conference Workability International and Workability Asia โดยการประชุมจัดขี้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Kerry ฮ่องกง ภายใต้คำขวัญ "Creating Sustainable Ecosystem for Persons with Disabilities at Work"

Visitors: 97,652