นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีจันทร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์