นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีจันทร์ ซึ่งประสบอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนพิการไทย เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีจันทร์ อายุ 13 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งประสบอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชนขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับมารดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดขาขวา ในโอกาสนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ ได้ให้ความรู้เรื่องการใช้ขาเทียมและจะจัดหาขาเทียมที่เหมาะสมแก่เด็กหญิงวรรณวิสา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

Visitors: 97,926