กสทช. และ พม. พัฒนาระบบช่วยผู้พิการได้รับส่วนลดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นต่ำร้อยละ 10 ผ่านระบบลงทะเบียน 2 ช่องทาง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิ์บริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการกับระบบโทรคมนาคม ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น หลังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ์การเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับผู้พิการ โดยสิทธิ์ที่ผู้พิการจะได้รับ คือ ส่วนลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะลดลงขั้นต่ำร้อยละ 10 จากราคาแพ็กเกจปกติ และความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะไม่ต่ำกว่า 1 Mbps ตลอดการใช้งานทุกแพ็กเกจ ซึ่งเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้พิการที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ 2 ช่องทาง คือ 1.กด *175* แล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก