พิธีมอบวุฒิบัตร รถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 2

4 พฤศจิกายน 2560 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร รถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิคนพิการไทย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย ณ มูลนิธิคนพิการไทย 

Visitors: 97,881