พิธีมอบวุฒิบัตร รถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 3

 

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรรถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้แก่คนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

Visitors: 97,652