พิธีมอบวุฒิบัตร รถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 4

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิคนพิการไทย และ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรรถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้แก่คนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

Visitors: 97,801