พิธีมอบวุฒิบัตร รถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้กับคนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง รุ่นที่ 5

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิคนพิการไทย และ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรรถเข็นนั่ง และกล่องเครื่องมือช่าง ให้แก่คนพิการที่ผ่านการอบรมในโครงการ "อบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง" รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 20 – 25  พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล

Visitors: 98,128