ช่อง 7 สี มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยก 50 คัน ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจำนวน 50 คัน เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนักแสดง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมส่งมอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อผลิตรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจำนวน 50 คันแก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อถวาย