ช่อง 7 สี มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยก 50 คัน ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจำนวน 50 คัน เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนักแสดง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมส่งมอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อผลิตรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกจำนวน 50 คันแก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่  9 ซึ่งรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกทั้ง 50 คัน ผลิตโดยช่างที่เป็นคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้แก่ นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ นายบุญยาม เสาจันทร์ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิก และนายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ กรรมการมูลนิธิได้ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนของคนพิการในการรับมอบ และขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ รถวีลแชร์และรถสามล้อโยก ดังกล่าว จะมอบให้กับคนพิการใน 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต ตรัง เชียงราย อ่างทอง สระบุรี และ ชัยภูมิ

 

 

 

 

คลิปข่าว : ช่อง 7 สี มอบรถวีลแชร์ 50 คัน ให้กับผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

Visitors: 98,144