มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถสามล้อโยก

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถสามล้อโยก คุณณฐอร ระหว่างบ้าน คนพิการด้านการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

Visitors: 97,882