มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ เด็กหญิงมลิดา ภูอ่อน คนพิการด้านการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

Visitors: 97,803