มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ [21/02/2561]

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ คุณอุษา นิลวิเศษ คนพิการด้านการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Visitors: 97,882