มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ [12/01/2561]


มูลนิธิคนพิการไทย เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบรถวีลแชร์ นายพิพัฒน์ ทองจะโปะ คนพิการด้านการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

Visitors: 102,320